ereferendum.SK
 
 

Meno Priezvisko

  PRIHLÁSIŤ

 


        ÚVOD
 

Celoštátne/SR

Obec/Mesto

Lokálne/Tématické

 

 

 

  Referendové otázky

  Referendá

  Štatistiky

  Pomoc / Podpora

Aktuálne referendá (mm/2017):
 
 Dátum  Názov                                                                

ID 

 dd.mm.rrrr
Názov referenda.

 NNNNN 

 dd.mm.rrrr
Názov referenda.
 NNNNN 
 ...  ...  
 ...  ...  
 ...  ...  
 print
 

Základné štatistiké údaje:

 
Referendá (celoštátne/SR)

:

 NNNN

Referendá (obec/mesto)

:

 NNNN

Referendá (lokálne/tématické)

:

 NNNN

Zapojené obce/mestá

:

N.NNN

Registrovaní členovia

:

N.NNN.NNN

     
 print  

dd.mm.rrrr

 

 

 

Slovník pojmov:

Lokalita výskytu/pôsobenia: Miesto kde občan žije, býva, alebo pracuje a kde má úmysel podávať svoje návrhy na lokálne/miestne  referendá.

Referendová komisia: Volená skupina (max. 5) ľudí, ktorí rozhodujú o výbere (zo zásobníka návrhov) a konečnej formulácii názvu referenda, rereferendovej otázky a možných referendových odpovedí.

 

Kontakty/Projekt:

tel: +421 (0)905 462423
e-mail: info@ereferendum.sk
on-line message: Facebook

Zápis/Registrácia
Prezentácia projektu
Videonávody

---


---

Spriatelené projekty:

VENUS (Česko)
TZM - The Zeitgeist Movement (Česko)
TZM - The Zeitgeist Movement (Slovensko)
Duch doby (Česko)
 


  

 
Created by: xxxx (prebieha ladenie aplikácie)

counter

Upgrade: VI/2017,